Oświadczenie

 „Adam Zawrotny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MCM” Adam Zawrotny z siedzibą w Warszawie i Dresówka.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach, zgodnie oświadczają, co następuje:

  1. Dresówka.pl Sp. z o.o. i MCM stanowią zupełnie odrębne podmioty gospodarcze, niepowiązane ze sobą w żaden sposób, a w szczególności pod względem ekonomicznym, personalnym, bądź jakimkolwiek innym, i niewspółpracujące ze sobą w prowadzonej działalności gospodarczej;

  2. z dniem 29.12.2017 r. nastąpiło zaprzestanie używania przez MCM domeny internetowej o nazwie „dresówka.pl” w celu automatycznego przekierowywania użytkowników sieci Internet na stronę internetową prowadzonej przez MCM działalności gospodarczej pod domeną „metryicentymetry.pl”.

Powyższe oświadczenie publikuje się w wyniku ugody sądowej, zawartej w postępowaniu w sprawie z powództwa Dresówka.pl sp. z o.o.”
Wszystkich naszych klientów wprowadzonych w błąd, zapraszamy pod właściwy adres sklepu:

www.dresowka.pl